Ramar för nätverket

Aktuella ramar - dec 2013

Ramarna för nätverket

NAMN
Nätverk för psykologer i förskolan

VAD
Nationellt nätverk för psykologer i förskolan
Anordnas under Psifos regi

MÅLGRUPP
Psykologer som arbetar i förskolan

SYFTE
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Driva förskolefrågor på en övergripande nivå
Driva utveckling och förbättring av förskolans verksamhet

MATERIAL
Målsättningen är att skapa en kunskapsbank som innehåller bl. a. tips på litteratur, forskningsartiklar, länkbibliotek, material från nätverkets träffar, mm.  

GEMENSAMMA TRÄFFAR
1 gång per termin, plats varierar från gång till gång
Under vårterminen 2014 träffas vi 2 gånger för att komma igång med nätverket

KONTAKTLISTA
Det finns en lista på nätverkets medlemmar som innehåller namn och kontaktuppgifter. Listan uppdateras kontinuerligt.

ANTAL MEDLEMMAR i november 2013
30

Bli medlem i
i förskolans nätverk

Du som är vill vara med i nätverket hör av dig till Anna Czoloszynski, leg. psykolog i Göteborgs Stad. Du kan också höra av dig till Anna för att söka medlemsskap i den slutna facebook-gruppen "Förskolepsykologi".

Tel (arbete): 072 - 855 3670
E-post: anna.czoloszynski@psifos.se