Yrkesinformation

Psykologen arbetar med

 • Handledning och konsultation för personal
 • Utredningar och bedömningar av barnets behov
 • Behandling av skolrelaterade problem
 • Organisationsutveckling och kvalitetsarbete
 • Fortbildningsinsatser
 • Krishantering
 • Arbetslagsutveckling och teambuildning
 • Metodutveckling Projektarbeten

Psykologen arbetar på

 • Organisationsnivå
 • Gruppnivå
 • Individnivå - med generella och riktade åtgärder.

Varför arbeta som psykolog i förskola och skola?

 • Du verkar för barns bästa i deras vardagsmiljö
 • Du lägger upp arbetet efter ditt eget professionella omdöme
 • Du har stor variation i arbetsuppgifterna
 • Du har ett lärorikt samarbete med olika yrkesutövare
 • Du får många karriärmöjligheter

Karriärvägar för psykologer i förskola och skola

Psykologen kan genom sin kompetens och erfarenhet arbeta framgångsrikt med både administration och arbetsledning. 
Till exempel som:

 • Utvecklare
 • Sakkunnig
 • Handläggare
 • Forskare
 • Verksamhetschef
 • Områdeschef
 • Rektor/enhetschef
 • Samordnare
 • Teamledare
 • Gruppledare
 • Projektledare

Till ledare för förskola och skolverksamhet

Psykologen kan hjälpa verksamheten

 • att kvalitetssäkra arbetet kring barn i behov av särskilt stöd
 • ta tillvara personalens potential
 • att öka personalens arbetsglädje och motverka utbrändhet
 • att tillgodose behovet av fortbildning och utveckling
 • att implementera nya arbetssätt
 • förbättra arbetsformer och organisation
 • att beakta den fysiska miljöns betydelse för psykisk hälsa och lärande
 • att få tillgång till psykologisk kunskap
 • och stödja dig som ledare