Psifos kontaktombud

Verksamheten ses över för närvarande och inga aktiviteter planeras från styrelsens håll just nu. Ni är fortsatt välkomna att planera egna aktiviteter och hör av er om ni behöver ekonomisk stöd för genomförandet.

 

Kontaktombud – vad innebär det?


Kontaktombudets främsta uppgift är att förmedla information mellan skolpsykologernas yrkesförening Psifos och skolpsykologerna i sin region (län). Målsättningen är att Psifos styrelse med hjälp av sina kontaktombud ska nå ut till så många yrkesverksamma psykologer inom förskola och skola som möjligt. I första hand är inriktningen att nå ut till våra medlemmar men även till dem som inte är medlemmar än.

En gång per termin träffas vi under en heldag (oftast fredagar i Stockholm). Då ses vi för just utbyte av information oss emellan. Styrelsen förmedlar nyheter kring det jobb som utförs och ni som kontaktombud ger oss en återkoppling kring vad som sker i er region. Vi brukar bjuda in föreläsare som tar upp något aktuellt tema till varje träff. Det har tidigare gällt mottagande av nyanlända, särskoleutredningar, skolinspektionen, ny forskning, psykologen som verksamhetschef, samarbete kommun/landsting m.m..

Styrelsens förväntningar på dig som kontaktombud är att annordna länsövergripande träffar där skolpsykologer från den region/län du representerar bjuds in för att nätverka och diskutera aspekter av rollen och arbetsuppgifterna som skolpsykolog. I samband med kontaktombudsdagarna får du stöd och förslag på hur du kan gå till väga för att annordna lokala träffar, samt får nödvändigt material för att kunna genomföra detta.

Till din arbetsgivare kan du lyfta att det är en möjlighet till kompetensutveckling. Det är också ett bra tillfälle till att knyta kontakter och få en bredare bild av hur psykologer har det och arbetar i andra delar av landet. Det är arbetsgivaren som står för resekostnader och ev logi. Psifos bjuder på fika, lunch och intressanta föreläsningar.  

Vi önskar nu engagera fler kontaktombud för att nå fler medlemmar. För att uppslutningen av ombud ska vara så god som möjligt och att informationsflödet mellan styrelse och medlemmar ska flyta, är ett bra upplägg att ha ett ordinarie kontaktombud med en eller två ersättare som kan kan hoppa in om ordinarie får förhinder. För de mer tätbefolkade/psykologtäta områdena (kring storstäderna) har vi haft fler än ett kontaktombud.

Inför varje kontaktombudsdag skickas en inbjudan och program ut.

Bli kontaktombud

Styrelsen utser vem som blir kontaktombud. Vi har som fokus att ha så stor spridning över landet som möjligt. Om du är intresserad av att bli kontaktombud eller har frågor och funderingar, hör av dig till kontaktombudsansvar@psifos.se

För Psifos styrelse, Anette Grevlund och Carolina Wassermann.

Senast reviderad 2020-12-03.