2014-09-02

”ADHD – är vi på rätt väg?” - etikdag med SMER

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) inbjuder till etikdagen ”ADHD – är vi på rätt väg?”

Seminariet vänder sig till yrkesverksamma inom området och övriga som är intresserade. Deltagande är avgiftsfritt men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Torsdag den 9 oktober 2014, 10.00-16.45, registrering från kl. 9.30. Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan 1, Stockholm. 

Program och anmälan: http://www.smer.se/konferenser/etikdag-om-adhd/  

Har du anmält deltagande men får förhinder – vänligen meddela oss. 

Välkommen!