2016-05-30

Valberedning söker psykologer i förskola och skola som är intresserade av att sitta i PSIFOS styrelse

PSIFOS valberedning vill ha nomineringar till styrelseuppdrag. Vi är tacksamma för förslag!

Skicka nomineringen till
Åsa Sjöqvist, valberedningens samordnare
asa.sjoqvist@stockholm.se
08 - 508 45 706

Arbetet med professionsfrågorna är extra viktigt nu då vi är med och utformar psykologens lagstadgade roll i skolan. Lika viktigt är det att bevaka och förbättra tillgången till psykolog i förskolan.

Vad innebär styrelsearbete?

• Som medlem i PSIFOS styrelse deltar du i diskussioner och får inspiration kring organisationsfrågor.

• Du får snabb tillgång till information i förskole- och skolfrågor t ex när det gäller remisser av olika slag.

• Du får stora möjligheter att utvidga ditt kontaktnät med t ex Skolledarförbundet, BO, Skolverket, Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet.

• Styrelsen samarbetar också i många frågor med Psykologförbundets styrelse
t ex i Almedalen.

• Styrelsens geografiska spridning ger inblick i utveckling och trender i hela landet.

• Kontinuerliga kontakter med övriga nordiska länder medför diskussioner och jämförelser kring nordiska erfarenheter och utvecklingsfrågor. Internationella utvecklingsfrågor i Europa delges via NEPES och globalt, via ISPA.

• Styrelsen ansvarar för och deltar kostnadsfritt i PSIFOS årliga kompetensdagar liksom har PSIFOS på senare år deltagit i Psykologförbundets "lobbying" under politikerveckan i Almedalen.

Praktiskt info

• Den nominerade ska kunna delta i styrelsemöten och gärna kunna medverka i andra sammanhang där PSIFOS frågor förs fram.

• Styrelseuppdraget kräver arbetsgivares godkännande eftersom man delvis verkar på sin arbetstid. Arbetsgivaren får tillbaka en engagerad och kompetensutvecklad medarbetare.

• Mötena (5-6 stycken per år) är förlagda till vardagar (ofta torsdag em - fredag), i Psykologförbundets lokaler i Stockholm.

• Resor, kost och logi betalas av föreningen.


Låter detta intressant? 

Nominera dig själv eller någon som du tycker skulle passa som medlem i Psifos styrelse.

Gör det gärna så fort som möjligt. Vi eftersträvar en god geografisk spridning.

Skicka nomineringen till
Åsa Sjöqvist, valberedningens samordnare
asa.sjoqvist@stockholm.se
08 -508 45 706

Åsa svarar också på frågor om uppdraget som styrelseledamot


Med vänlig hälsning

Valberedningen