Rolf Sandell 2013-09-12

Barns sociala och emotionella kompetens

Eftersom socialt och emotionellt lärande sprids över Europa så finns ett behov av ett lättanvänt instrument som kan användas i stora grupper av elever. Än så länge finns inte ett sådant instrument som mäter barns sociala och emotionella kompetens. Som en del av ett EU- finansierat projekt utvecklar vi nu ett instrument som avser att mäta barns sociala och emotionella kompetens och som i förlängningen är tänkt att kunna användas av lärare över hela Europa.

Ett liknande instrument har utvecklats för barn i åldrarna 11-16 (se Sandell et al. (2012): Psychometric analysis of a measure of socio-emotional development in adolescents, Educational Psychology in Practice: theory, research and practice in educational psychology, 28:4,395-410). 
Det nya instrumentet kommer att administreras till elever i åldrarna 6-10.  Det består av 10 vinjetter och barnen skall tala om vad de tror att barnet i vinjetten känner och vad han eller hon kommer att göra.  De kommer då att erbjudas några svarsalternativ, och vi behöver nu din hjälp att poängsätta, på en skala 1-10, vilken grad av social och emotionell kompetens varje svarsalternativ motsvarar. Vi definierar social och emotionell kompetens som förmåga att känna, hantera, känna igen och reflektera över sina egna och andras känslor i sociala situationer och att använda denna förmåga då man agerar. 

 

Vi vill gärna att du kan tänka dig att bidra till den här normeringen av svarsalternativen. I så fall är vi tacksamma om du meddelar ditt namn och din adress till Birgitta Kimber (b.kimber@telia.com) som är den som genomför undersökningen. Hon kommer då att kontakta dig med närmare instruktioner. Du får också gärna kontakta mig (rolf.sandell@psy.lu.se) om du har några ytterligare frågor innan du tar ställning.

Vi hoppas förstås att du tycker det här låter intressant.

Med vänlig hälsning,
Rolf Sandell
Professor (Lunds universitet)