Anna Sandell 2014-01-28

”Det går väl ganska bra?” - konferens om hörselskadade barns pedagogiska behov i skola/förskola

Har du ansvar för hörselskadade barn/elever? Då får du inte missa ”Det går väl ganska bra?” – två konferensdagar i Stockholm den 12-13 maj, med ny kunskap, forskning och praktiska råd om att ge barnen bättre förutsättningar i förskolan och skolan.

Undersökningar visar att barn/elever med hörselnedsättning ofta har stora svårigheter i sin kommunikation. Detta kan få allvarliga följder: barnen kan få problem med att förstå uttryck, använder enklare meningar, läser långsammare och har svårare att hålla tråden i en berättelse. Även en lättare hörselnedsättning kan påverka språkutvecklingen. En del barn/elever drar sig också för att delta aktivt i undervisningen och har svårt att hänga med i samtal och det sociala samspelet. 

Om ansvariga har rätt kunskaper om hur en hörselnedsättning påverkar inlärningen, och hur undervisning och skolmiljö bör anpassas kan barn/elever med hörselnedsättning få en bra start i livet. 

Den första konferensdagen ger grundläggande kunskaper. Den andra dagen är en fördjupning om att konkret åstadkomma bättre förutsättningar. Du kan anmäla dig till en av konferensdagarna eller båda två. 

Konferensen arrangeras av Hörselskadades Riksförbund (HRF), i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), och riktar sig till personal och verksamhetsansvariga inom förskola, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, specialskola, komvux, särvux, SFI och skolhälsovård samt hörselvård, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och övriga skolmyndigheter med flera.

Läs mer och anmäl dig >>>