Anna Sandell 2014-02-14

"Forskning i klassrummet" - ny skrift från Skolverket

Skolverket gav nyligen ut kunskapsöversikten "Forskning i klassrummet" som handlar om hur man i praktiken applicerar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i undervisningen.

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaseratarbetssätt. Utgångspunkten är att en skickliglärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Läs kunskapsöversikten "Forskning i klassrummet" här >>>