2017-03-11

Frukostseminarium: Främja psykisk hälsa –elevhälsans uppdrag

Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund bjuder in till frukostseminariet Främja psykisk hälsa –elevhälsans uppdrag

För att kunna möta den ökande psykiska ohälsan bland Sveriges barn och unga måste elevhälsan vara tillgänglig. Målet för elevhälsans arbete är att alla barn ska nå målen i skolan, något som i sig är en hälsofrämjande faktor. I arbetet med att främja lärandet samarbetar psykologer och kuratorer med lärare. I elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete ingår även den psykiska hälsan. Under det här frukostseminariet kommer vi att lyfta hur skolpsykologer och skolkuratorer främjar en jämlik psykisk hälsa för alla elever och hur elevhälsan ska kunna fånga upp de barn och unga som mår psykiskt dåligt.

Fredag 28 april 2017, klockan 08.00–09.30

Frukost serveras från 07.30.
World trade center, sektion D, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Anmäl dig senast 24 april på tinyurl.com/elevhalsa28april

PROGRAM

Inledning

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Anders Wahlberg, förbundsordförande Sveriges psykologförbund.

Hur främjar elevhälsan en jämlik psykisk hälsa

Maria Malmgren, ordförande Sveriges skolkuratorers förening och Tuija Lehtinen, skolpsykolog, författare, lärarfortbildare.

Vad görs för att främja jämlik psykisk hälsa nationellt

Kerstin Evelius, Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa.

Panelsamtal

Avslutande panelsamtal med Kerstin Evelius, Tuija Lehtinen, Maria Malmgren, Heike Erkers och Anders Wahlberg, med frågor från åhörarna.

Mer information:

Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR, josefine.johansson@akademssr.se, 08-617 44 22 Martin Björklind, Psykologförbundet, martin.bjorklind@psykologforbundet.se, 08-567 06 411

Originalinbjudan (pdf)