2016-04-03

Häng med på Psifos nästa kontaktombudsdag!

Till Psifos nästa kontaktsombudsdag (datum, tid, plats & program nedan) har vi fått tag på en något större än den vanliga konferensvåningen i Psykologförbundets lokaler i Stockholm. Därför bjuder vi nu in alla våra medlemmar att delta. Först till kvarn gäller. Vi vet att det är kort varsel, men är så nöjda med programmet att vi inte kan låta bli!

Psifos har inte möjlighet att betala resan till Stockholm, men en god arbetsgivare borde inse att en i övrigt gratis utbildningsdag av den här digniteten är värd resekostnaden. Lunch ingår inte heller, tyvärr.

Datum: Fredag 15 april 2016
Plats: Bolinders kafé, Bolinders Plan 1, Stockholm 
(ca 500 m från Cityterminalen)
Inbjudna: Psifos kontaktombud & medlemmar (först till kvarn)
Pris: Gratis. Resekostnad står deltagarna själva för
Anmälan: Via e-post till kontaktombudsansvariga Per och Erika

 


Program kommande kontaktombudsdag: "Skolutveckling och psykologens arbete" 

Program:

9.15 – 9.45 Fika

9.45 - 10.00 Välkomst och information
Psifos ordförande Anna Sandell (med styrelse)

10.00 – 11.00 Skolutveckling som ett resultat av psykologens rolltagande
Jonas Hall, skolpsykolog i Kristianstad (mer information här).

11.00 – 12.30 Arbetspass: Att ta fram Psifos kvalitetsmodell för psykologens arbete i skola – ett samarbete mellan styrelse, kontaktombud och medlemmar

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30 Skolutveckling på evidensbaserad grund
Per Kornhall, författare , debattör och skolutvecklare

15.30 - 16.15 Arbetspass med kvalitetsmodellen, fortsättning 

Mer om uppdraget som kontaktombud 

Kontaktombudsorganisationen är under utveckling. Det är vår önskan om ett ökat utbyte mellan styrelse och föreningens medlemmar som ligger till grund för det utvecklingsarbete som sker. Utöver att vi vill erbjuda våra ombud inspirerande föreläsningar och möjlighet till nätverkande önskar vi även nå ut till fler av våra medlemmar och blivande medlemmar.

Genom kontaktombuden kan vi från styrelsen få inblick i hur ni ser på ert uppdrag, vilka dagens utmaningar är i rollen som skolpsykolog och få uppfattning om hur ni ställer er i viktiga frågor som rör skolutveckling och psykologens arbete inom förskola och skola. Det är utbytet mellan styrelse och er medlemmar som gör vår förening stark och som ger oss möjlighet att föra er talan i viktiga sakfrågor som rör skolpsykologens profession.

En förändring som skett under det senaste läsåret är att kontaktombuden ombetts att anordna nätverksträffar en gång per termin för medlemmarna i sin region. Hitintills har fokus för träffarna varit att diskutera och formulera viktiga aspekter av skolpsykologens arbetsuppgifter och vad som är kvalitet i psykologens arbete i skolan. Nätverksträffarna förväntas bli ett stående inslag i kontakombudens uppdrag och dess innehåll kommer att variera beroende på vad som är aktuellt inom föreningens utvecklingsarbete.

Att vara kontaktombud ger dig möjlighet till kompetensutveckling och ett större perspektiv på skolpsykologens uppdrag. Du träffar skolpsykologer från landets alla hörn och ökar ditt nätverkande med skolpsykologer i din region. Just nu har vi vakanser på kontaktombud i Östergötlands länBlekinge län och Jönköpings län. Om uppdraget som kontaktombud känns spännande, tveka inte att höra av dig till kontaktombudsansvariga Per Bäckström och Erika L. Burkvist.