2015-03-23

Konferens i Göteborg och Stockholm: Hemmasittare

Att arbeta med elever som slutar komma till skolan kan vara svårt, frustrerande och tar mycket tid för alla inblandade. Ofta har processen pågått länge hos eleven och behandlingen kan vara svår eftersom många fall ser olika ut. Under konferensen får du kunskap, insikt och en ökad förståelse för hur du ska hantera svårigheterna kring hemmasittare i ditt dagliga arbete.

Silhuett av en ungdom framför en dator

 

Lär mer om hur du kan upptäcka tidiga tecken och vad du kan göra för att förhindra att eleven blir hemmasittare. Få till fungerande samarbeten mellan skola, socialtjänst, BUP och föräldrar så att eleven får ett starkt nätverk omkring sig.

Vi har samlat några av landets mest framgångsrika experter för att stödja dig i din yrkesroll och göra dig säkrare i ditt arbete med hemmasittare. Du får möjlighet att skicka in dina case som du tampas med och få feedback på dem under konferensen. Genom kunskap och konkreta exempel får du ta del av vad som fungerar och vad som inte fungerar med att få eleven tillbaka till skolan.

Lär dig mer om

  • Att upptäcka signaler i tid
  • Få nätverket att fungera
  • Ansvarsfördelning för att få eleven till skolan
  • Hitta vägar fram till eleven

Göteborg: 21-22 maj 2015
Stockholm: 28-29 maj 2015

För bokning och mer information, klicka här!

Välkommen!

Monica Strandgren
Projektledare
Teknologisk Institut
0765-275527