2015-11-23

Hur mår elevhälsan? Ny skrift från Rädda Barnen

Röster från barn och professionella - ett underlag för diskussion

Rädda Barnen har i tidigare undersökningar visat att bemanningen i elevhälsan varierar kraftigt ute i kommuner och skolor. Det saknas allt för ofta psykologer på plats. Därmed riskerar det psykologiska perspektivet i kommunernas och skolornas systematiska utvecklingsarbete att saknas.

Rädda Barnen anser att dagens brister i elevhälsan är oförenlig med innehållet i Barnkonventionen som Sverige ratificerat. Dessa bidrar i praktiken till att konventionsstaten Sverige nekar många barn deras rättigheter. Därför vill Rädda Barnen med den här skriften uppmana nationella och lokala makthavare, rektorer med flera att kraftansamla för att detta viktiga arbete ska ske utifrån innehållet i Barnkonventionen och enligt skollagens intentioner.

>>> Ladda ner skriften och läs mer här (öppnas i nytt fönster)