Anna Sandell 2014-02-14

ISPA-konferens i Litauen 15-18 juli

15-18 juli anordnas den 36:e årliga ISPA-konferensen i Kaunas, Litauen. ISPA står för International School Psychology Association och är ett världsomspännande nätverk för psykologer inom förskola och skola.

ISPA, International School Psychology Association, är ett världsomspännande nätverk för psykologer inom förskola och skola. I år anordnar man för 36:e gången en internationell konferens och årets tema är "Childrens' rights and needs: challenges to school, family and society".

Man kommer att arbeta med sex olika underteman:

  • Främja respekt för barns rättigheter
  • Underlätta samarbete mellan hem och skola
  • Handledning, stöd och insatser
  • Främja inkludering i sammanhang med kulturell och social mångfald
  • Professionell utövning och förändringar i rollen som psykolog i skolan
  • Överkomma hinder för lärande

Läs mer om konferensen på ISPA:s hemsida eller gå direkt till anmälan.