Röda Korsets Center för torterade flyktingar 2014-10-19

Konferens om traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn

Röda Korsets Center för torterade flyktingar har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört en studie på behandlingsmetoder för traumatiserade flyktingar som är föräldrar till små barn. Röda Korset bjuder nu in dig som kommer i kontakt med flyktingbarn och flyktingföräldrar till en konferens den 20:e november för att presentera sin slutrapport. Psykologer som möter familjerna ses som den viktigaste målgruppen, och PSIFOS-medlemmar kommer att ges företräde om konferensen blir fullsatt.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar skriver:

Under tre år har vi provat ut behandlingsmetoder för traumatiserade flyktingar som är föräldrar till små barn. Vi har gjort det som ett sätt att förbättra och stärka familjerelationer men framför allt för att minska risken för andragenerationstraumatisering, att barnen ärver sina föräldrars stress och ångest. Vi på Röda Korsets Center har genomfört studien tillsammans med Karolinska Institutet, nu är projektet avslutat och slutrapporten skriven – och vi vill gärna presentera den för dig som kommer i kontakt med flyktingbarn och flyktingföräldrar och kan tänkas dra nytta av kunskapen.  

Den 20:e november blir det därför en avslutningskonferens, en halvdag, med mycket handfasta förslag. Europas på detta område ledande forskningscenter, Center 45 i Holland, skickar Elisa van Ee, psykolog och MD, för att hålla en inledningsföreläsning för att ge sammanhang – ”A new generation: How refugee trauma affects parenting and child development”. Elisa har förstås gästföreläst tidigare i vår regi, så föreläsningen nu är en fördjupning. Vi hoppas att du vill komma!

Var? Röda Korsets Högskola, Teknikringen 1, sal Henri Dunant, Stockholm
När? 20/11 kl: 13.00-16.30
Hur mycket? 500 kr (300 kr för studenter)
Frågor eller anmälan frida.johansson.metso@redcross.se

Mer info www.redcross.se/rkcstockholm

Officiell inbjudan i pdf-format, från Röda Korset (öppnas i ett nytt fönster)

Psykologer som möter familjerna ses som den viktigaste målgruppen, och PSIFOS-medlemmar kommer att ges företräde om konferensen blir fullsatt!