2015-10-18

Kurs: Kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och socialstyrelsens föreskrifter

Skollagens kvalitetsbestämmelser omfattar hela elevhälsan. Samtidigt gäller Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

KommunLex AB är ett företag med inriktning på juridik, utbildning och verksamhetsutveckling för kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter. De erbjuder nu en kurs om kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och socialstyrelsens föreskrifter.

Från KommunLex:

Både IVO och skolinspektion har haft synpunkter på kvalitet inom elevhälsoarbete och påtalat förbättringsbehov på ett antal områden. Under denna dag kommer att klargöras de kvalitetskrav som gäller för den samlade elevhälsan enligt 4 kap skollagen samt de krav på systematiskt kvalitetsarbete som tillkommer enligt SOSFS 2011:9 för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

För anmälan och mer information, klicka här (öppnas i nytt fönster) >>>