2017-03-15

Nätverksträff för psykologer i förskolan

Datum: fredagen den 12 maj 2017 Tid: kl. 9.30-16 Plats: Västmannagatan 63 1 tr., STOCKHOLM (församlingsvåningen Gustav Vasa församling)

PROGRAM

 

9.30-10.00 Fika & presentation
10.00-12.00

Traumamedveten omsorg (TMO)

Anna Hellberg & Dorina Decker m.fl.

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Att börja i förskolan

Gunilla Niss presenterar sin nya bok

Allmän diskussion om inskolning

14.00-14.30 Stockholmsnätverket
Representanter från nätverket
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Praktiskt runt Nätverket för psykologer i förskolan
Christine Andersson
 

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
Allas ansvar. Möjlighet för frågor, diskussion, reflektion, kollegiehandledning, tips på litteratur, forskning, mm.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÄLKOMNA!

Christine Andersson

OSA: 2 maj 2017, maila christine.andersson@vastervik.se