2013-09-15

Psykologutredning i skolan - Socialstyrelsen

Rapporten diskuterar när det är aktuellt att utföra en psykologutredning i skolan, hur en sådan utförs och hur resultaten återförs så att lämpliga åtgärder i möjligaste mån undanröjer hinder för lärandet. I sammanställningen ingår även en diskussion om lämpliga metoder.