Psykologförbundet 2013-09-18

Remissvar - Nya vägledningar från Socialstyrelsen

Psykologförbundet har gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till vägledningar inom områdena:
- Barnhälsovård - Elevhälsa - Mödrahälsovård