2015-12-12

Seminarium - Att samtala med ensamkommande flyktingbarn

Utbildningsforum, ett fristående utbildningsföretag, kommer den 11:e februari 2016 att hålla ett seminarium i Göteborg kring samtal med ensamkommande flyktingbarn och vad du behöver tänka på för att lyckas i det dagliga mötet.

Utbildningsforum skriver:

Denna kursdag vänder sig till dig, som regelbundet möter ensamkommande barn/ungdomar och traumatiserade flyktingar. Seminariet kommer att ur ett brett perspektiv belysa dessa personers psykiska hälsa/ohälsa. Du kommer att ges ökad förståelse för och få fruktbara förhållningssätt till olika situationer, som kan uppstå. Föreläsaren kommer att visa på lämpliga strategier för att hantera olika typer av kriser, som ofta inträffar för barnen/ungdomarna i olika skeden i deras liv i det nya hemlandet. Du kommer att få praktiska råd och få belyst lämpliga samtalstekniker, som ger dig ökade möjligheter att kunna ge rätt stöd och ett bra bemötande i ditt arbete.

Dagens teman:

  • Migrationsstress och trauma
  • Den kulturella bakgrundens betydelse
  • Vanliga tankefällor och hur vi kan undvika dessa
  • Ensamkommande ungdomars olika behov av vård och omsorg
  • Olika typer av kriser och krishantering"
  • PUT-svackan"
  • Avslutande frågor och diskussion.

För anmälan och mer information, klicka här (öppnas i nytt fönster) >>>