2015-10-01

Sittande barn

Ulrika Myhr jobbar som fysioterapeut för barn och ungdomar via MIRA barnfysioterapi och med utbildning via Learn to Move. Hon har nyligen skrivit boken ”Sittande barn”, om olika aspekter och problem kring stillasittande.

Det första kapitlet handlar om trender idag och ökningen av stillasittande, fetma och psykisk ohälsa. Den försöker bena ut vad är inaktivitet, vad är nedsatt motorisk utveckling, vad är fysisk självkänsla, idrott etc. En hel del handlar om paradigmskiftet idag och hur barns miljö påverkar fysisk och psykisk hälsa. Den tar också upp hur vanligt det att barn med motoriska svårigheter blir mobbade.

Ett annat kapitel handlar om barn som har svårt att sitta stilla, DCD, och orsaker och åtgärder på olika plan. Hur man lär barnen uppmärksamhet etc. 

Det tredje kapitlet går den igenom grunder i sittergonomi och beställning av skolmöbler. Den beskriver postural muskulatur, bäckenställning, sittdjup, sitthöjd, fotstöd, bordshöjd/vinkling mm. och försöker avliva myten om 90-90 ställning och presentera ett dynamiskt sittande - växling mellan arbete och vila. Det finns också mallar att använda för enskilda barn eller hela klasser när man vill utvärdera sittställning och vidta åtgärder. Det finns en guide för beställning av skolmöbler vad gäller höjder på stolar och bord vid olika åldrar. 

Ulrika menar att det behövs fler fysioterapeuter i skolan och psykiatrin och hoppas att denna bok ska kunna bli en del i utbildning inom pediatrik vid olika utbildningar då det ofta är svårt att hitta litteratur inom området. Eftersom Psifos medlemmar ofta kommer i kontakt med den här problematiken har Ulrika också skickat med ett produktblad som ger en viss rabatt om man beställer innan jul!

För mer information kring boken och hur du kan beställa den till specialpris, klicka här (öppnas i nytt fönster).