Christine Andersson 2013-12-17

Träff i Nätverk för psykologer i förskolan

Nätverk för psykologer i förskolan Inbjudan till nätverkets nästa träff!

Datum & tid: torsdagen den 23 januari 2014, kl. 9.30-16
Plats: Stockholm, Psykologförbundets lolaker, Vasagatan 48

Nätverk för psykologer i förskolan

Datum: torsdagen 23 januari 2014
Tid: kl. 9.30-16
Plats: Stockholm, Psykologförbundet, Vasagatan 48 

PROGRAM  

9.30-10                              Fika & presentation

10-10.15                            Återkoppling från senaste mötet, ramar för nätverket - Christine Andersson

10.15-11.30                      Små barns behov: Kärlek, trygg anknytning och respektfulla gränser – hur kompletterar förskolan bäst föräldrarna? - Lisbeth Henriksson, psykolog                                           

11.30-12                            Psifos i Almedalen 2014: Brainstorming inför val av tema - Christine Andersson                                                                                      

12-13                                 Lunch 

13-14.30                            Floortime: Hur barn med autism kan erövra leken. - Karin Eriksson Lindström, specialpedagog

14.30-15                            Fika 

15-16                                 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Allas ansvar.

Möjlighet för frågor, diskussion, reflektion, kollegiehandledning, tips på litteratur, forskning, mm.

Bl.a.

Skolverkets nya allmänna råd med kommentarer om förskolan                

VÄLKOMNA!

Christine Andersson
Förskolepsykolog i Västervik
Styrelseledamot i Psifos (Psykologer i förskola och skola)

Anmälan till Christine Andersson christine.andersson@vastervik.se
Välkomna!