2016-06-12

Utbildningsdag 21/9: Normkritik i skolan

SRHR bjuder in till en utbildningsdag om normkritik som verktyg för likabehandling och kunskapsutveckling i skolan!

För originalinbjudan i pdf-format, klicka här >>>

Lotta Björkman har arbetet som gymnasielärare i drama och samhällskunskap i 14 år och är en av dem som varit med och utvecklat den normkritiska pedagogiken, något hon bland annat skrivit om i antologin “Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för förändring” (2010). Lotta har i många år utbildat personal inom förskola, skola, högskola och offentlig förvaltning om normkritik och jämställdhet, numera gör hon det som konsult på heltid. Hon jobbar även som lärarutbildare på Konstfack inom området normkritisk pedagogik. Lottas erfarenhet av att arbeta i skolan gör att hon har en tydlig förankring i såväl arbetet med elever och andra pedagoger som med de aktuella styrdokumenten. Läs mer om Lotta på: www.bjorkmanspedagogiska.se

Utbildningsdagen inleds med en interaktiv föreläsning om normkritisk pedagogik i teori och praktik. Begreppet normkritik introduceras ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv och kopplas till uppdragen i främst värdegrunden och likabehandlingsarbete, men också skollag och diskrimineringslag. Vidare utvecklas hur ett normkritiskt perspektiv kan tillämpas i skolans dubbla uppdrag, likvärdigt bemötande och utvecklande undervisning. Genomgående i föreläsningen ges exempel från konkreta pedagogiska situationer och hur det normkritiska arbetet kan ta sig uttryck i både medvetna mikrohandlingar i vardagen och större riktade teman och projekt i skolans verksamhet. Föreläsningen innehåller utöver föreläsande inslag också enklare övningar, flmklipp och diskussioner. Under eftermiddagen ligger fokus på att omsätta förmiddagens idéer till egen praktik. Hur kan ett normkritiskt perspektiv hjälpa mig som lärare, fritidspedagog eller elevhälsa att genomföra mitt uppdrag och bidra till likabehandling och utvecklande undervisning? Genom diskussioner och enklare övningar och gruppuppgifter påbörjar vi arbetet med att omsätta teori till egen praktik.

Målgrupp: lärare, fritidspedagoger och elevhälsa i förskola, grund- och gymnasieskola samt andra intresserade
Datum: torsdag 21 september 2016
Tid: kl. 09.00-16.00
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg
Pris: 1250 kr exkl. moms, inkl. fka och lunch.
Anmäl dig senast: 31 augusti på www.SRHR.se
Kontaktperson: thomas.liden@grkom.se. Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas.