2014-05-12

"Vägledning för elevhälsan" ute nu

Socialstyrelsen och Skolverket har nu släppt "Vägledning för elevhälsan" och vill med den stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Vägledningen ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

På Socialstyrelsens hemsida kan man inte bara ladda ner själva vägledningen, utan även titta på ett webinarium där vägledningen presenterades, som ett led i en större satsning man gjort på hälsofrämjande och förebyggande arbete inom mödra-, och barnhälsovård samt elevhälsa.

Ladda ner vägledningen, titta på webinarium mm här >>>