2015-12-09

Webbenkät från SKL riktad till elevhälsopersonal: Hur påverkar det ökade antalet nyanlända ditt arbete?

Linda Sanneving jobbar i ett projekt på SKL som kallas för Uppdrag Psykisk Hälsa. Hon skriver i ett brev till Psifos:

Vi har under hösten genomfört en intervjuundersökning i elevhälsan i 5 områden runt om i Sverige. Det har varit ett intressant arbete och vi delar gärna resultaten med er när analysen är klar om ett par veckor. Under intervjuerna var den ökande andelen nyanlända barn och unga ett frekvent återkommande ämne. För att följa upp det spåret, som känns angeläget både ute i verksamheterna och hos oss på SKL, så har vi gjort en webbenkät som vi nu använder oss för att samla in information i de fem områden som deltog i intervjuundersökningen. Webbenkäten ställer enkla frågor om hur arbetet ser ut och upplevs av de som arbetar i elevhälsan när det gäller nyanlända barn och unga.

Klicka här för att komma till enkäten (öppnas i ett nytt fönster) >>>

Eftersom frågan om nyanlända barn och unga är högaktuell så ser vi att det skulle finnas fördelar med att få in svarande från fler områden än de som ingår i vår undersökning. En viktig grupp som vi hoppas kommer svara på enkäten är skolpsykologer!