2013-09-12

World Mental Health Day 2013 – 10 oktober i Stockholm

Konferens med fokus på barn och ungas psykiska hälsa på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober i Stockholm - ett samarrangemang mellan NSPH, Socialdepartementets PRIO-samordning, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hjärnkoll och Mind (Föreningen Psykisk Hälsa).