2020-09-28

Ny styrelse!

Den 24/9-2020 höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte.

Vid mötet som hölls digitalt hälsades våra nya ledamöter Annika Dellholm, Carolina Wassermann och Eglé Miniotiene varmt välkomna. Vidare valdes Anna Yttergård till ny vice ordförande och Annika Dellholm valdes till ny sekreterare. 

Styrelsen gick igenom våra praxisdokument och rutiner samt verksamhetsplanen för 2020/2021. Ett år som kommer att präglas av rådande läge i världen och som kommer innebära fortsatt arbete med föreningens organisation och styrelsens interna arbete. 

Dessa frågor kommer vi genast att ta oss an vid vårt första ordinarie styrelsemöte som även det kommer att hållas digitalt, den 9/10.