2018-07-02

Elevhälsans Ledningsdagar 2018

Elevhälsans Ledningsdagar 2018 arrangeras 26-27 september på Stockholm Waterfront av Svenska Skolläkarföreningen i samarbete medRiksföreningen för skolsköterskor och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Årets program vänder sig till alla professioner med ledningsfunktioner i elevhälsan: verksamhetschefer/elevhälsochefer, skolledare/rektorer, skolpsykologer, specialpedagogerskolkuratorer samt skolsköterskor och skolläkare.

Konferensen startar 9.00 den 26.9 och avslutas 15.30 den 27.9. Under konferensen finns möjlighet att besöka våra utställare under pauserna.

I årets program medverkar Sveriges främsta forskare och viktigaste beslutsfattare.  Gymnasieministern Anna Ekström, samt generaldirektörerna Olivia Wigzell och Fredrik Malmberg samt Skolverkets avdelningschef Kjell Hedwall ger departementens och myndigheternas vision för elevhälsan. Professor Hugo Lagercrantz sammanfattar hur vi i IT-åldern kan främja inlärning. Professor Anna Sarkadi, psykologen Heléne Stern och författaren Lina Liman ger konkreta exempel på hur skolan kan främja psykisk hälsa hos sköra barn.

Bland övriga experter märks Ann Lindstrand från folkhälsomyndigheten, Ulrika Sanden jur. dr och expert på sekretesslagstiftning, journalist Amanda Duregård som studerat ryktesspridning i sociala medier samt psykolog Malin Öhman som arbetar med organisationsutveckling och fler kunniga experter.

Ledningskonferensen vänder sig till alla professioner i elevhälsan med ledningsfunktioner: verksamhets- och elevhälsochefer, skolledare/rektorer, skolpsykologer, specialpedagoger, skolkuratorer samt skolsköterskor och skolläkare.

För fullständigt program och anmälan, klicka här (länken öppnas i nytt fönster).