2020-03-24

Hälsning och information från Psifos styrelses ordförande!

Vi i Psifos styrelse har de senaste åren arbetat hårt med att i större grad tillvarata medlemmarnas intressen. För att få till detta vill vi bli bättre på att stötta pågående engagemang i våra nätverk och arbetsgrupper samtidigt som vi även hoppas på att fånga upp andra medlemsinitiativ. Detta kräver givetvis att vi kommunicerar vårt arbete och våra ambitioner till medlemmarna. Ofta har vi många pågående processer i gång som ännu inte landat i något färdigt. Det kan då utifrån verka som att styrelsen gått i dvala, även om vi själv tycker att vi har fullt upp. Jag vill därför passa på att kort nämna några saker som vi jobbat med den senaste tiden. Vi välkomnar givetvis all feedback och blir superglada om ni hör av er och vill engagera er i något som vi har på gång i föreningen!

Något som dominerat gällande e-post vi får till styrelsen har varit frågor om medlemskap och om kontaktombudsdagar. Under 2019 uppstod problem med betalning av medlemsavgifter och nu i år har rutinerna gällande dessa ändrats. Då medlemskap administreras av förbundet får styrelsen det ibland svårt med att ge tydlig information om medlemsfrågor, men vi hoppas att vi i dialog med förbundskansliet snart reder ut alla frågetecken. Frågan om kontaktombudsverksamheten hänger lite i luften även den. Då intresset för kontaktombudsdagar minskat de senaste åren beslutade styrelsen att under det här verksamhetsåret i stället prova något nytt och arrangera en medlemsdag öppen för alla medlemmar. På grund av flera omständigheter har dagen behövts senareläggas och i nuläget är det oklart om den blir av innan sommaren. Att engagera medlemmarna är en kärnuppgift för föreningen och frågan om hur vi utvecklar eller ersätter kontaktombudsverksamheten är en av huvudutmaningarna för styrelsen framöver.

Psifos strävar hela tiden efter ett gott samarbete med förbundet. Under hösten och vintern har vi bland annat haft möten om policydokumentet gällande evidensbaserad psykologisk praktik. Det har varit givande att stötta arbetet genom att klargöra hur utmaningarna för psykologer inom förskola och skola kan skilja sig från andra arenor när det kommer till att tolka begreppet evidens. Vi har även utvecklat samverkan med andra professionsföreningar inom elevhälsan och ser fram emot att framöver få en starkare röst i frågor som vi har gemensamma intressen i.

Samtidigt som styrelsen arbetar med att stärka kontakter utåt så pågår ett stort engagemang i föreningens nätverk och arbetsgrupper. Arbetsgruppen för att uppmärksamma och utreda särskola som skolform planerar studiebesök till Norge och Danmark för att få en bättre bild om hur våra grannländer hanterar de utmaningar som vi i Sverige relaterar till grund-och gymnasiesärskola. Gällande nationella nätverk har styrelsen som ambition att formulera policy kring ekonomiskt stöd som förhoppningsvis kan godkännas av årsmötet i september. Fram till dess tas beslut om stöd från fall till fall och styrelsen är glad över att kunna stötta medlemsdagar och andra initiativ som arrangeras av nätverken.

Under våren kommer mycket fokus ligga på politikerveckan i Almedalen, Kompetensdagarna i september och givetvis årsmötet i samband med konferensen. Samtidigt kommer arbetet med både intern och extern samverkan att fortgå och förhoppningsvis kommer förvaltandet av alla de olika spåren i föreningen att leda till en starkare yrkeskår som tillsammans hittar nya sätt att tackla det utmaningar som finns i arbetet i förskolan och skolan!

Mvh

Rauli Sulanko, ordförande Psifos styrelse

Människa med ryggsäck i skog som tittar upp mot solen

Covid-19

Med anledning av den allmänna smittspridningen i landet av covid-19 kan Psifos styrelses arbete komma att påverkas den närmsta halvåret. Flera av de arrangemang och samarbeten som varit inplanerade har skjutits upp. Styrelsen kommer göra sitt bästa att hålla viktiga frågor vid liv och kommer liksom många andra sköta mycket av vårt arbete digitalt. Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens råd och uppdaterar oss kontinuerligt.

Du kan läsa Psykologförbundets information gällande Coronavirus covid-19 här.


Medlemskap i Psifos

 

Avgiften för medlemskap i Sveriges psykologförbund och Psifos är nu ändrad. Du kan själv säkerställa att du är medlem i Psifos genom att kontrollera den avgift som dragits. Om du önskar utträde ur Psifos sker detta genom kontakt med Sveriges Psykologförbunds kansli.


Medlemsdagar

Psifos styrelse har tidigare informerat om planerna att förändra kontaktombudsdagarna till medlemsdagar. Utifrån detta arrangerades det inte någon kontaktombudsdag under höstterminen 2019. Psifos styrelse planerade att arrangera medlemsdag under maj 2020, utifrån rådande omständigheter kommer det istället planeras för en medlemsdag under höstterminen 2020.


Kompetensdagarna

Malmö 9-11/9 2020

Arrangörsgruppen för Psifos kompetensdagar i Malmö 9-11/9 fortsätter sitt arbete för att arrangera givande dagar för psykologer i förskola och skola. Programmet kommer vara späckat av intressanta föredrag och workshops för alla våra medlemmar.

 

Borås 2021

Borås skolpsykologer har anmält intresse för att arrangera Psifos kompetensdagar 2021. Detta göra oss alla glada och förväntansfulla. Vi kan alla behöva roliga och givande saker att se fram emot i dessa tider.


Psifos årsmöte 2020

Psifos årsmöte kommer äga rum i samband med kompetensdagarna i Malmö. Datumet för årsmötet är satt till den 11/9 under morgonen, mer exakt tid kommer så fort detta är satt. Boka in detta i era kalendrar redan nu!


Psykologförbundets studeranderåd: Mentorskap

Vid tidigare utskick smög sig ett tekniskt fel in och länken till enkäten längst ner i mailet gick ej att besvara. Detta fel är nu åtgärdat.

 Psykologförbundets studeranderåd har som mål för detta verksamhetsår att ge en möjlighet för psykologstudenter att möta legitimerade psykologer, yrkesaktiva eller pensionerade, för inspiration och kunskapsutbyte, genom att skapa ett mentorskapsnätverk. 

Studeranderådet har ännu inte färdigställt hur detta mentorskap ska ske, men tänker i dagsläget att de vill para ihop psykologer med psykologstudenter (utifrån geografiskt läge) och uppmuntra till möten, fysiska eller digitala, för att skapa möjlighet till kunskapsutbyte och utveckling. Studeranderådet upplever att psykologprogrammet i dagsläget inte har tillräckligt med kontakt till yrkeslivet, vilket de hoppas kunna ändra på. Detta skulle exempelvis underlätta processen kring att söka praktik, PTP-tjänst eller examensuppsats!

Nedan följer en länk till en enkät med frågor som studeranderådet önskar besvarade utifrån planen att skapa ett mentorsnätverk.

https://forms.gle/T427stbJqFKXcznD6

Höstlöv

Ta hand om varandra!

/Psifos styrelse