2017-12-21

Information från förskolenätverket

Nätverksträffen för psykologer i förskolan går av stapeln den 18e: maj 2018 i Västerås. Konferenslokal och kaffe kostnadsfritt. Sprid gärna information till kollegor inom förskola!

För anmälan till nätverksträffen och eventuella frågor om nätverksträffen, kontakta Camilla Langfjell: camilla.langfjell@boras.se

Förslag på innehåll nedan:

Återkoppla gärna och tala om vilken/vilka punkter som är intressanta! 

Så här ser nulägets ytterst preliminära tankar ut:

  • Trendspaning: Vad tänker vi om vårt arbete tio år framåt i tiden? Gemensamma utvecklingsfrågor att driva?

  • Specialist: Någon eller några som påbörjat/avslutat specialistutbildning får presentera möjligheter och erfarenheter.

  • Områden av intresse: Efter kort introduktion pratar vi om de olika områdena i tur och ordning; hur de är relevanta för oss, vad vi önskar veta mer kring osv. Tanken är att skapa klarhet i vad vi som grupp är intresserade av för framtida konferenser/nätverksträffar/maildiskussioner mm. Exempel på områden:

   • Pedagogisk psykologi.
   • Selektiv mutism.
   • Särskild begåvning.
   • Ny forskning på barn och stress.
   • Något område inom ledarskap.

  • Upplägg att dela med sig av: Den som vill får gärna dela med sig av olika upplägg och innehåll i insatser som vi genomfört. Exempelvis powerpoint från föreläsning, planering bokcirkel allmänt eller med specifik bok, exempel på upplägg anpassade till förskolors APT mm. Alla bidrag mailas ut dagarna innan och presenteras kort (förslagsvis max 5 minuter, beror förstås på hur tjockt programmet blir).

  • Organisation:

   • Camilla presenterar strukturen hon jobbat fram i Borås. En struktur som skapar inflytande och möjligheter för Barnhälsan (psykolog och specialpedagoger) i hela förskoleförvaltningen.
   • Exempel på uppdragsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar.

  • Tips: Vi skriver korta recensioner på böcker, rapporter, kurser, hemsidor osv som vi tycker är intressanta/viktiga/dåliga exempel och goda exempel. Alla i nätverket får bidra. Materialet finns sen tillgängligt att titta på under konferensdagarnas fika. Ett förslag är att denna tipsaktivitet sedan kan fortsätta löpande via mail.

  • Kartläggning: Alla får svara på frågor via mail innan konferensen. Materialet sammanställs och presenteras på gruppnivå. För upplysning och gemensam reflektion. Exempel på frågor:  • Hur många barn/arbetslag/förskolor/förskolechefer per psykolog i förskolan?
  • Arbetar du med psykologisk fallkonsultation? Om inte, annan konsultation
  • Vilket område kompetensutvecklar du dig i just nu? Under året?

För anmälan till nätverksträffen och eventuella frågor om nätverksträffen, kontakta Camilla Langfjell: camilla.langfjell@boras.se


För allmänna frågor om nätverket kontakta Christine Andersson.