2021-09-16

Ny styrelse!

Den 9/9-2021 höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte.

Vid mötet som hölls digitalt efter avslutade kompetensdagar hälsades våra nya ledamöter Lennart Andersson och Pille Kustov varmt välkomna. I övrigt så skedde inga förändringar utan Anna Yttergård valdes till vice ordförande, Annika Dellholm valdes till sekreterare och Kenneth Thostemann valdes till kassör. 

Styrelsen presenterade sig för varnadra och gick kort igenom delar av vår praxis och våra rutiner. Vid vårt första ordinarie styrelsemöte som kommer att hållas digitalt, den 1/10, står många punkter på dagordningen och vi ser framemot att ta oss an detta verksamhetsår som förhoppningsvis kommer innebära möjligheter att ses alla på samma plats. Vid några tillfällen i alla fall.