2023-11-11

Professionssamverkan

Varje år i november träffas Riksföreningen för skolsköterskor, Sveriges skolkuratorers förening samt Svenska skolläkarföreningen för samverkan kring gemensamma elevhälsofrågor.

I år deltog även representanter Intresseföreningen för specialpedagoger/speciallärare från Sveriges lärare. Vilket är en ny samverkanspartner som vi är väldigt glada för att ha med. 

De frågor som diskuterades under en förmiddag var "Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom elevhälsoarbetet i skolan" samt "Psykisk hälsa på schemat". I tvärprofessionella grupper pratade vi om de olika föreningarnas syn på hur dagens elevhälsoarbete ser ut utifrån dessa teman samt hur vi vidare vill samverka kring frågorna.