Länksamling

Här hittar du länkar till material som kan vara relevant för dig som arbetar som psykolog inom förskola och skola. Vi försöker att hålla listan så aktuell som möjligt, men reserverar för eventuella felaktigheter.

Hittat en trasig länk? Vänligen rapportera till webb@psifos.se!

  • Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket)

    Vägledningen är skriven av Skolverket tillsammans med Socialstyrelsen och är till för planering och beslut i elevhälsoarbetet. Syftet med den är att bidra till likvärdig elevhälsa i hela landet. Vägledningen beskriver ansvarsområdena för de olika professionerna inom elevhälsan. Den tar också upp sekretess eftersom det ofta finns krav på att insatserna dokumenteras.
     
  • Psykologutredning i skolan (Socialstyrelsen)

    Rapport från Socialstyrelsen som diskuterar när det är aktuellt att utföra en psykologutredning i skolan, hur en sådan utförs och hur resultaten återförs så att lämpliga åtgärder i möjligaste mån undanröjer hinder för lärandet. I sammanställningen ingår även en diskussion om lämpliga metoder.