Länksamling baserad på de författningar och riktlinjer som listas i bilaga 5 till Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket). Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

Klicka här för att ladda ner nedanstående länksamling som html-fil (som du sen enkelt kan importera som bokmärken till din webläsare).

Hittat en trasig länk? Vänligen rapportera till it@psifos.se!