Vägledning till GDPR för dig som driver eget företag

- Nya regler om personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen (GDPR)

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, gäller från den 25 maj 2018. Syftet med de nya bestämmelserna är att förstärka enskildas rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter och att reglerna ska bli lika inom hela EU. Samtidigt kommer många av de gamla reglerna om journalföring fortfarande att gälla. För dig som medlem i psykologföretagarna har vi tagit fram en vägledning att använda för att följa GDPR och övriga regler om bl.a. journalföring. I bilagor till vägledningen finns exempel och mallar av olika slag.

Vägledningen har den 28 maj 2018 uppdaterats, särskilt avseende följande:

  • rättslig grund, speciellt intresseavvägning (avsnitt 3)
  • om dataskyddsombudets roll och uppdrag (avsnitt 9)
  • om fakturering (avsnitt 14)
  • exemplet på förteckning och register har förtydligats
  • exemplet på informationstext, med anledning av ändringar i Patientdatalagen.

Har du frågor om GDPR?

Maila ditt ärende till medlemsradgivningen@psykologforbundet.se  och skriv "GDPR" i ämnesraden eller ring medlemsrådgivningen på 08- 567 06 400 (måndag, onsdag-fredag 9.00-12.00 och tisdagar 13.00-16.00