2016-11-14

59 nya skolpsykologer

AKTUELLT. Regeringen utvidgar det statliga stödet för att fler skolspykologer ska kunna anställas.
- Skolpsykologer är en av de kompetenser som saknas i störst utsträckning på skolorna, säger Gustav Fridolin till Psykologtidningen.

Regeringens statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik fördelas nu över landet. Totalt har Sveriges skolhuvudmän sökt bidrag för att anställa 667 personer i syfte att förbättra tillgången på elevhälsa och specialpedagogiska insatser i Sveriges skolor. I dessa ingår 59 heltidstjänster för skolpsykologer.

Gustav Fridolin
Foto: Kristian Pohl

Gustav Fridolin har ett särskilt fokus mot skolpsykologer.

– Vi har justerat reglerna så att de skulle uppmuntra skolorna att använda statsbidraget till just skolpsykologer. Om det visar sig ge resultat är det mycket bra, säger utbildningsministern.

Regeringens mål är att bygga ut elevhälsan och förebygga ungas psykiska ohälsa.

– Ska vi höja prestationerna i skolan, måste vi se dem som ska prestera. När så många unga mår dåligt påverkar det skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser för höstterminen 2016 betalas ut till skolhuvudmännen av Skolverket under november månad.