2017-02-09

APA kritiserar Trumps beslut om flyktingar

AKTUELLT. American Psychological Association, APA, kritiserar president Donald Trumps beslut att försvåra inresor till USA för vissa nationaliteter, liksom att stoppa mottagandet av syriska flyktingar. "Att förneka dem inträde till USA är omänskligt och kommer sannolikt att förvärra deras lidande”, skriver APA:s president Antonio E. Puente i ett uttalande.

Antonio E. Puente
Foto: APA

"Flyktingar, särskilt de som kommer från krigszoner, upplever stress, trauman och andra allvarliga psykiska problem", skriver Antonio E. Puente, och fortsätter: "Att förneka dem inträde till USA, särskilt de som redan har granskats, är omänskligt och kommer sannolikt att förvärra deras lidande. Denna slutsats grundar sig på omfattande forskning och klinisk erfarenhet, liksom på mitt eget personliga förflutna."

Presidentens beslut från 27 januari kan, om det verkställs efter den prövning som nu pågår, leda till en uppfattning om minskad frihet, säkerhet och social anslutning för dem som direkt berörs, liksom för samhället i stort, skriver APA, som också uppmanar presidenten att överväga vikten av att låta internationella studenter och psykologer med korrekt dokumentation få komma in i USA.

APA tar också avstånd från presidentens beslut från den 25 januari som ska göra det lättare att utvisa invandrare. ”Forskning har dokumenterat allvarliga psykiska konsekvenser för invandrarbarn och/eller deras föräldrar som tvingats lämna USA. Plötslig och oväntad familjeseparation förknippas med negativa effekter på ett barns välbefinnande och dessa kan bestå långt in i vuxen ålder”, skriver APA.

Beslutet om invandring kan leda till att det upprättas ”interneringsfamiljecentraler”, enligt APA. Individer som blir inlåsta på sådana är mer utsatta för psykisk stress jämfört med dem ute i samhället. Ju längre häktningstid, desto större är risken för depression och andra psykiska symtom för personer som tidigare exponerats för trauman, skriver APA.

Läs hela uttalandet från APA.


APA har även uttalat sig angående:
Donald Trumps uttalanden om tortyr under förhör. Läs APA:s uttalande.
Donald Trumps beslut om en omstridd oljeledning. Läs APA:s uttalande.