2017-03-02

Allvarliga konsekvenser av nätbaserade övergrepp

AKTUELLT. Sexuella övergrepp på nätet mot barn kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Det visar en ny fördjupad analys av undersökningen Unga, sex och Internet i en föränderlig värld från 2014, i vilken 5 800 gymnasieungdomar ingick

Frågan om nätbaserade sexuella övergrepp kan likställas med övergrepp som sker där förövare och offer träffas har bland annat aktualiserats i samband med rättegångar, där vuxna fått barn eller ungdomar att utföra våldtäktsliknande sexuella handlingar på sig själva framför en webbkamera.

En fördjupad analys av enkätundersökningen Unga, sex och Internet i en föränderlig värld från 2014 har nu genomförts vid det nationella kunskapscentrumet Barnafrid, Linköpings universitet, tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Analysen, som gjorts på uppdrag av Socialdepartementet, visar att nätbaserade övergrepp kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp utanför nätet. Enligt en av rapportförfattarna, universitetslektor Linda Jonsson vid Barnafrid, visar analysen att dokumentation av övergrepp i form av bilder och filmer påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt. För de barn och ungdomar vars bilder sprids ökar den psykiska ohälsan ytterligare.

De ungdomar som varit utsatta för övergrepp på nätet hade det gemensamt att de varit med om många svåra händelser i livet, exempelvis mobbning, våld och övergrepp, och hade ofta en sämre relation till sina föräldrar än ungdomar som inte varit utsatta. Däremot skilde sig ungdomarnas sociodemografiska bakgrund, så som familjens ekonomi, föräldrarnas arbetssituation eller liknande, i stort sett inte åt från andra ungdomars.

Studien visar med tydlighet både allvaret och komplexiteten i barnens utsatthet, förklarar den andra rapportförfattaren professor emeritus Carl Göran Svedin på Barnafrid, och visar därmed också att professionella som möter utsatta barn behöver kartlägga barnens traumahistoria för att rätt bedöma vårdbehovet.

Bland rapportförfattarnas rekommendationer finns:

- En moderniserad sexualundervisning för att stärka barn och ungdomars sexuella integritet.
- Kunskap om våld och andra övergrepp förs in i examinationsordningarna i samtliga utbildningar som riktar sig till personer som ska arbeta med barn och ungdomar.
- Barn prioriteras i polisutredningar.
- Det skapas behandlingsenheter i hela landet som ger stöd och hjälp till förövarna för att minska risken för nya övergrepp.

Läs rapporten
Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet som Pdf.