2016-11-17

Barn reagerar olika på trauman beroende på kön

FORSKNING. Pojkar och flickor påverkas olika av traumatiska upplevelser i delar av hjärnan som är viktiga för bland annat känslor, empati och fysiska signaler från den egna kroppen, visar en ny studie.
– Ungdomar kan därför dra nytta av olika behandlingsmetoder beroende på kön, säger forskaren Victor Carrion.

Det är forskare vid Stanford University School of Medicine som låtit traumatiserade barn i åldern 9-17 år genomgå hjärnscanning för att studera förändringar i hjärnstrukturen, och jämfört resultaten med en kontrollgrupp. Av totalt 59 barn i studien hade 30 symtom på PTSD och majoriteten hade upplevt två eller flera traumatiska episoder eller varit utsatta för kroniska trauman.

I kontrollgruppen upptäcktes inga skillnader i hjärnstrukturen mellan pojkar och flickor. Men bland de traumatiserade barnen upptäcktes skillnader i volym i insula - en del av hjärnan som tar emot signaler från kroppen och registrerar störningar i det autonoma nervsystemet, men även påverkar emotioner, empati, tidsuppfattning etc. – mellan pojkar och flickor, liksom mellan barnen med PTSD och kontrollgruppen. Bland pojkarna var volymen i en del av insula större hos PTSD-gruppen jämfört med kontrollgruppen och flickor med PTSD, bland flickorna gällde det motsatta: en mindre volym jämfört med kontrolgruppen och pojkar med PTSD.

Tidigare forskning har visat att flickor som upplever trauman är mer benägna att utveckla PTSD än pojkar, men utan att det har kunnat förklaras.

Victor Carrion

– Insula verkar spela en nyckelroll i utvecklingen av PTSD, uppger studiens huvudförfattare Victor Carrion, professor i psykiatri och beteendevetenskap vid Stanford University School of Medicine, i ett pressmeddelande.

– De skillnader som vi upptäckte i hjärnan kan hjälpa oss förklara skillnader i symtom mellan könen. Det är viktigt att personer som arbetar med traumatiserade ungdomar överväger könsskillnader och att ungdomar kan dra nytta av olika behandlingsmetoder beroende på kön.

Studien är publicerad online den 11 november i tidskriften Depression and Anxiety.