2016-11-30

Barns våldsbeteende når kulmen vid tre års ålder

AKTUELLT. Richard E Tremblay, professor emeritus i pediatrik, psykiatri och psykologi, tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2017 för sin forskning om våldsbeteenden hos barn. Han har bland annat visat att medan förskolan kan innebära en förebyggande faktor för våldsutveckling hos vissa barn, är den tvärtom en riskfaktor för andra.

Richard E Tremblay

Den kanadensiske forskaren Richard E Tremblay är professor emeritus vid Montreals universitet. Han får priset för sin forskning om samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling, och för att ha kombinerat den forskningen med tester av åtgärder som kan förändra vissa av dessa faktorer och leda till minskat våld och annan kriminalitet.

I prismotiveringen till Stockholmspriset i kriminologi lyfter juryn fram fyra delar som särskilt viktiga i Tremblays arbete:

– Kulmen för våldsamt beteende är vid drygt tre års ålder, inte vid tjugo års ålder.

– Indikationer på tidigt och återkommande våld är sociala, epigenetiska såväl som genetiska. Det innebär att de delvis också kan påverkas.

– Den finns en ökad risk för våld hos barn med förlossningsskador och som gick i förskolan vid fyra års ålder. Slutsatsen av den studien var att barn utan sådana skador gynnades av att gå i förskolan, medan barn med sådana skador behövde en särskild typ av stöd för att nå en positiv utveckling.

– Han har upprättat en lista på indikatorer för att välja ut barn med behov av ett intensivt stöd mellan sju och nio års ålder. Fick dessa barn rätt stöd - program som omfattade såväl barnen som föräldrar och lärare - minskade det kriminella beteendet vid tjugofyra års ålder med 34 procent, jämfört med om barnen inte fick stöd.

Enligt juryn till Stockholmspriset i kriminologi har Tremblays forskning inneburit betydande möjligheter till direkta och tydliga rekommendationer för föräldrar och barn i syfte att förebygga våld och annan kriminalitet. Han är i dag även verksam i Paris och Dublin med forskning kring prenatalt brottsförebyggande arbete där blivande mödrar i riskzonen står i centrum.

Richard E Tremblay är bland annat medlem i American Association for the Advancement of Science, the Royal Society of Canada och Academy of Experimental  Criminology.

The Stockholm Prize in Criminology är världens största pris inom området kriminologi, med en prissumma på en miljon kronor. Det är instiftat av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse.