2017-01-09

Belönas för forskning om flyktingars psykiska hälsa

AKTUELLT. Anna-Clara Hollander, psykolog och forskare på Karolinska institutet, har belönats för den bästa vetenskapliga artikeln inom psykiatri 2016 skriven av yngre forskare, av föreningen European Psychiatric Association. Hennes studier handlar om ökad risk för icke-affektiva psykoser bland utrikes födda.
-Jag hoppas att priset kan understryka vikten av forskning om psykisk hälsa hos flyktingar, säger Anna-Clara Hollander.

Anna-Clara Hollander
Foto: Andreas Lundin

 

Tidigare studier i både Sverige och andra länder har visat att utrikesfödda har en högre risk för icke-affektiv psykos jämfört med inrikes födda, och det är välkänt att flyktingar utgör en särskilt utsatt grupp. Men om flyktingar har en ännu högre risk för psykossjukdom än andra utrikesfödda har aldrig tidigare undersökts.

-Vår studie följde 1,3 miljoner individer, födda i Sverige eller utomlands, i som mest 13 år. Resultaten visar att risken för icke-affektiv psykos var 66 procent högre för flyktingar jämfört med andra utrikesfödda från samma regioner som flyktingarna och nästan tre gånger så hög som för inrikes födda, säger Anna-Clara Hollander.

Det är alltså en högre risk för icke-affektiva psykoser bland flyktingar jämfört med andra utrikesfödda som inte är flyktingar, men även att alla utrikesfödda, såväl flyktingar som andra, har en förhöjd risk jämfört med svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

-Vårdpersonal måste uppmärksammas på den höga psykosrisken hos flyktingar och resurser anpassas till det ökade vårdbehovet. Resultaten stöder hypotesen att traumatiska livshändelser kan leda till att människor insjuknar i psykossjukdomar, säger Anna-Clara Hollander, som känner sig mycket hedrad över priset:

-Jag hoppas att priset kan understryka vikten av forskning om psykisk hälsa hos flyktingar, inte bara för flyktingar och de som möter flyktingar i vården, utan för alla som är intresserade av generella riskfaktorer för psykisk ohälsa i befolkningen.

Priset Early Career Psychiatrists working in Europe, who published the best scientific papers delas ut av European Psychiatric Association. Pristagaren ska vara under 40 år. Förutom äran, och en inbjudan till prisutdelningen i Florens i april, ingår en prissumma på 2000 euro.

Anna-Clara Hollanders studie har titeln Refugee migration and risk of schizophrenia and other non-affective psychoses: cohort study of 1.3 million people in Sweden och är publicerad i BMJ den 15 mars 2016. Övriga författare är Dal H, Lewis G, Magnusson C, Kirkbride JB, Dalman C.