2016-10-13

”De har haft svårt att hålla nere kostnaderna”

AKTUELLT. Ledningen för Lunds universitet försvarar de kraftiga nedskärningarna på Psykologprogrammet.
– Man måste ta i kraftfullt, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Över 300 psykologstudenter vid Lunds universitet kräver att nedskärningarna stoppas. Psykologtidningen kontaktade Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, med anledning av fakultetens dåliga ekonomi – och besparingskrav på 7 procent för 2017.

Ann-Katrin Bäcklund
Foto: Emma Danielsson

Vad är skälet till den dåliga ekonomin?

– Problemet för universitetsutbildning i Sverige är att våra medel för utbildning minskar. Det sker varje år en urholkning då vi inte får en uppräkning som kompenserar för ökade priser och ökade löner. Varken medicin- psykolog- eller andra yrkesutbildningar utgör något undantag, säger Ann-Katrin Bäcklund och fortsätter:

– Institutionen för psykologi är stor och har en omfattande ekonomi med många lärare och annan personal. Det är svårt att budgetera så att resultatet går exakt jämt upp på en stor institution och man har därför haft svårt att hålla tillbaka sina kostnader, när priser och löner stigit. Den relativt nya ledningen har nu ett mycket tufft jobb, som de gör väl, med att vidta åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Man måste då ta i mer kraftfullt än om kostnaderna hade sänkts med någon procent om året under en längre tid.

De protesterande psykologstudenterna anser att konsekvenserna av nedskärningarna innebär att utbildningen kommer att försämras radikalt. Vad är fakultetsstyrelsens uppfattning?

– Även om det måste ske förändringar så värnar institutionsledningen starkt om kvaliteten i den psykologutbildning man ger vid institutionen. Man kommer inte att göra förändringar som på allvar hotar kvaliteten på utbildningen.