2017-01-18

Egna initiativ viktiga för innovationer

FORSKNING. Medarbetares egna initiativ är viktiga för att skapa fler innovationer i en organisation. Däremot tycks inte goda relationer mellan medarbetare och ledare i sig leda till fler innovationer. Det visar en ny svensk studie av bland andra psykologiprofessor Sven Hemlin vid Gothenburg Research Institute.

Sven Hemlin
Foto: Johan Wingborg

Enligt en teori inom innovationsforskning bidrar en god relation mellan ledare och medarbetare till fler innovationer. Forskare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ville testa detta samband, men även hur två andra faktorer påverkade utfallet: medarbetarnas inre motivation och personliga initiativ. Inre motivation handlar om drivkrafter som till exempel passion och intresse. Personligt initiativ avser själva görandet, att agera och att gå bortom arbetsbeskrivningen.

43 forsknings- och utvecklingsteam i fem branscher (fordon, automation, industriutrustning, kontroll och övervakning och papperstillverkning) ingick i studien, som innefattade totalt 211 medarbetare.

Tvärtemot vad forskarna förväntade sig kunde de inte se att goda relationer mellan medarbetare och ledare direkt ledde till fler innovationer. Inte heller i kombination med hög inre motivation hos medarbetarna fann de något sådant samband. Men när stort initiativtagande hos medarbetarna kombinerades med goda relationer uppstod fler innovationer.

– Studien visar att sambandet inte är direkt utan att det går via personligt initiativ. Det är en kvalificering av teorin, säger Sven Hemlin, professor i psykologi, i ett pressmeddelande.

Inom innovationsforskning skiljer man på kreativitet och innovation. Kreativitet är nya tankar och idéer medan innovation syftar på förverkligandet av idéerna i något användbart, till exempel en ny produkt. Tidigare forskning har visat att inre motivation är viktigt för kreativitet.

Leif Denti, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, deltog i studien:

– I vår studie ser vi att inre motivation inte verkar ha någon koppling nästa steg. För att åstadkomma innovationer krävs handling, säger Leif Denti.

Resultaten i den nya studien visar att företag och organisationer bör leta efter medarbetare som tar egna initiativ. Men de måste också ge medarbetarna tillräckligt förutsättningar och resurser för att ta dessa initiativ.