2017-05-11

Etnisk diskriminering bakom ökad ohälsa

FORSKNING. Barn som utsätts för etnisk diskriminering löper ökad risk att utveckla adhd, depression och ångestsyndrom. Det visar en stor studie som nyligen presenterades vid en vetenskaplig kongress i USA. Forskarna bakom studien tror att särskilda föräldraprogram kan fungera förebyggande.

När The Pediatric Academic Societies höll sin årskongress 2017 i San Francisco i början av maj presenterade en studie med drygt 95 500 amerikanska barn, där forskare tittat på sambandet mellan psykisk ohälsa och diskriminering på grund av etnisk bakgrund. Barnen ingår i en nationell hälsoundersökning från 2011 och 2012.

Hälsoundersökningen innehöll, förutom rena hälsodata, frågor om barnen erfarit en orättvis behandling på grund av etnisk bakgrund. I den nya studien kontrollerades resultaten för faktorer som bland annat socioekonomisk situation, familjestruktur och modersmål, och då kvarstod ett signifikant samband mellan etnisk diskriminering och ohälsa. Andelen barn, som av sina föräldrar rapporterades ha en utmärkt hälsa, minskade med 5,4 procent om de utsatts för etnisk diskriminering. Riskökningen för att barn skulle utveckla adhd var 3,2 procent.

I studien fanns forskarna även en fördubblad risk för depression och ångestsyndrom bland barn som blivit diskriminerade, och i den subgruppen var dessutom andelen barn med adhd fyra gången högre.

Barn i familjer med låga inkomster påverkades generellt sett mer negativt till följd av etnisk diskriminering, men även barn i höginkomstfamiljer drabbades av ökad ohälsa. Forskarna bakom studien, The Detrimental Influence of Racial Discrimination in the United States, uppger att ett sätt att förebygga ohälsa hos barn som utsätts för etnisk diskriminering kan vara speciella familjeprogram där man genom träning och rollspel stärker föräldrarnas positiva inflytande på barnen.