2016-12-01

”Ett erkännande av behandlingsforskning”

AKTUELLT. I flera vetenskapliga studier har psykologen och forskaren Erik Hedman, tillsammans med medarbetare vid Karolinska institutet, Gustavsbergs vårdcentral och Psykiatri Sydväst i Stockholm, visat att internetbaserad KBT är en effektiv behandlingsmetod mot hälsoångest och social fobi. Nu tilldelas de Athenapriset 2016.
– Priset är ett viktigt erkännande av psykologisk behandlingsforskning, säger Erik Hedman.

Erik Hedman

Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning, och förutom äran innebär det ett forsknings- och utbildningsstipendium på 150 000 kronor. Årets Athenapris går till psykologen och docenten Erik Hedman med medarbetare vid Karolinska institutet och Gustavsbergs vårdcentral.

De har i en rad kliniska studier utvecklat en framgångsrik internetbaserad KBT mot hälsoångest och social fobi. Totalt har ett 1 000-tal patienter involverats i projekten, som även innefattat bland annat analyser av prediktorer, mediatorer och kostandseffektivitet.

Erik Hedman vill lyfta fram vikten av att forskningen bedrivs patientnära, och då gärna inom primärvården då det handlar om diagnoser som hälsoångest och social fobi.

– Det är där patienterna finns och det är där nya hypoteser kring behandlingar kan utvecklas och förbättras. Jag hoppas att vi kommer att se allt mer av den typen av forskning även om det just inom sjukvården, med de höga produktionskrav som finns, ofta är svårt att utan särskilda forskningsmedel bedriva patientnära forskning.

Att psykologisk klinisk forskning nu belönas med Athenapriset, i konkurrens med medicinsk forskning, tror Erik Hedman kan ge en skjuts åt psykologin.

– Det är ett erkännande av psykologisk forskning, att den tillmäts en stor betydelse. På det sättet kan priset även kanske inspirera andra att bedriva patientnära psykologisk forskning, säger han.

Erik Hedman har även varit akademisk samordnare vid Gustavsbergs vårdcentral, där det finns 13 heltidsanställda psykologer, under fem år. Forskningen har gjorts i samarbete mellan Karolinska institutet, Gustavsbergs vårdcentral och Internetpsykiatrin vid Psykiatri Sydväst i Stockholm.