2017-03-29

Får jag kontakta socialtjänsten om jag misstänker att ett barn far illa?

FRÅGA JURISTEN. Vilka regler gäller om du som psykolog inom primärvården får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, då du inte själv har träffat barnet i fråga? Förbundsjuristen Nils Erik Solberg reder ut vad som gäller. 

Nils Erik Solberg
Foto: Johan Paulin