2017-04-24

Fler psykologer i USA får förskrivningsrätt

AKTUELLT. Allt fler amerikanska delstater ger psykologer rätt att förskriva läkemedel. Den senaste i raden är Idaho som nu i april gav psykologer en lagstadgad förskrivningsrätt och blev därmed den femte delstaten som tagit det beslutet. Det amerikanska psykologförbundet, APA, välkomnar utvecklingen.

Delstaten Idaho har stor brist på psykiatriker, det är långa väntetider och självmordstalen är bland de högsta i USA. Därför är beslutet att ge psykologer förskrivningsrätt för vissa läkemedel vid psykiatriska diagnoser särskilt viktigt, kommenterar APA delstatens beslut och tror att många patienter nu snabbare kan få tillgång till en adekvat behandling. Delstatens lokala psykologförening har arbetat under tre år för att få delstatens lagstiftare att ta det här beslutet.

Kraven för att få förskriva läkemedel är dock höga. Psykologen måste, utöver sin grundutbildning och doktorandutbildning för att få licens, först ha genomgått en postdoktorsexamen i klinisk psykofarmakologi och en praktik i klinisk bedömning och patofysiologi. Därefter väntar en examination, och godkänns psykologen i den återstår ett tvåårigt preliminärt intyg att under övervakning föreskriva vissa läkemedel.

Den psykiska ohälsan i Idaho är stor. Enligt delstatens hälso- och sjukvårdsförvaltning rapporterade år 2015 243 000 av invånarna någon form av psykisk sjukdom under det gångna året. Bland dem som rapporterade psykisk sjukdom mellan 2009 och 2013 hade drygt 50 procent inte fått någon behandling alls under det senaste året. V. Page Haviland, ordförande i Idahos psykologförening, tror att psykologernas utvidgade roll nu kommer att leda till kortare väntetider.

New Mexico var år 2002 den första delstaten i USA som antog en lag om förskrivningsrätt för psykologer. Därefter följde Louisiana år 2004, Illinois år 2014 och Iowa år 2016.