2017-04-18

Förbättrad hälsa med internet-KBT och motion

FORSKNING. En ökad ordinering av internet-KBT och fysisk träning skulle kunna förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. Det visar psykologen Catharina Strid i en ny studie från Lunds universitet. En av fördelarna med internet-KBT jämfört med vanlig KBT är att den kan användas när det bäst passar patienten. 

Catharina Strid

Catharina Strid var koordinator för psykologinsatser inom primärvården innan hon blev forskare på Lunds universitet. Nu har hon undersökt tre olika behandlingsmetoder för personer med medelsvåra psykiska problem såsom depression, ångest och stress.

900 personer ingick i studien och de delades in i tre grupper som fick olika sorters behandling: internetbaserad KBT, fysisk träning och en som fick sedvanlig behandling vilket för många innebar läkemedel.

- Det visade sig att internetbaserad KBT och fysisk träning ger bättre effekt på psykologisk funktion och sömn, och lika bra effekt på stress jämfört med sedvanlig behandling, säger Catharina Strid i ett pressmeddelande.

- Fördelen jämfört med vanlig KBT är att den är mer kostnadseffektiv men också att den kan användas när det passar patienten själv, säger Catharina Strid och påpekar vikten av att primärvården måste ha ett brett utbud av behandlingar och bättre kunna bedöma vilken vårdform som är bäst lämpad för vem.

Ett annat resultat från studien var att internetbaserad KBT och fysisk träning inte gav lika bra effekt på stressproblem hos personer med riskfylld alkoholkonsumtion.

- Vi har ingen riktigt bra förklaring till varför behandlingen fungerar sämre för de här personerna, säger Catharina Strid.

Catarina Strids forskning ingår i en större studie som undersöker olika behandlingsalternativ för personer som lider av depression, ångest och stress.