2017-05-03

"Frågor om sexualitet viktigare än vad många psykologer tror"

AKTUELLT. Psykologer drar sig för att tala om sexuell funktion med patienter trots att sexuell ohälsa ofta ligger bakom psykisk ohälsa. Men för patienten kan sådana frågor kännas befriande. Det berättar psykolog Johanna Ekdahl, aktuell med en bok om beteendeterapi vid sexuella problem.

Johanna Ekdahl
Foto: Peter Örn

Läs artikeln som Pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualitet och sexuella problem
Bedömning och behandling enligt KBT
Av Johanna Ekdahl