2017-03-09

Inte mindre empatisk av våldsamma datorspel

FORSKNING. Våldsamma datorspel leder inte till ett ökat aggressivt beteende eller en sänkt empatisk förmåga hos spelaren. Detta enligt en ny tysk studie. Resultaten motsäger flera tidigare rön, men då har man inte som nu studerat långtidseffekter, uppger forskarna bakom den nya studien.

Debatten om huruvida våldsskildringar i upprepat datorspel kan påverka spelarens empatiska förmåga och aggressivitet har pågått i stort sett sedan dessa spel lanserades. När Statens medieråd i Sverige för några år sedan gick ut med att våldsamma datorspel förmodligen inte gör barn aggressivare möttes det av hård kritik från forskarhåll. Och det har kommit ett antal studier som pekat på att bland annat aggressivitet och den empatiska förmågan påverkas negativt av spelandet. Men nu kommer en ny studie som ger en annan bild: upprepat spelande av våldsamma datorspel ger inga negativa långtidseffekter sett till aggressivitet och empati.

Den nya studien, publicerad online den 8 mars i tidskriften Frontiers in Psychology, är gjord av forskare på avdelningen för psykiatri, socialpsykiatri och psykoterapi vid Hannover Medical School i Tyskland. Bakgrunden till studien är dels att våldsamma datorspel blir allt populärare, dels att hälso- och sjukvården möter allt fler som har förlorat kontrollen över spelandet.

I studien ingick 15 män med en genomsnittsålder på 22,8 år och som hade spelat Battlefield och liknande våldsspel under minst två timmar per dag under de senaste fyra åren. De flesta spelade betydligt mer, upp till fyra timmar per dag eller ännu mer. Dessa jämfördes med en lika stor kontrollgrupp i motsvarande ålder och samma utbildningsnivå, men som inte hade någon erfarenhet av våldsamma datorspel och inte alls spelade någon form av datorspel regelbundet.

Eftersom målsättningen med studien var att se vilka långtidseffekter spelandet har uppmanades deltagarna att avstå från spelande i minst tre timmar innan försöken genomfördes. För att utvärdera den empatiska förmågan och mått på aggression användes dels ett psykologiskt testformulär, dels hjärnavbildning (fMRI) samtidigt som deltagarna fick se bilder föreställande objekt som normalt provocerar fram emotionella och empatiska reaktioner.

Det psykologiska testformuläret med skalor för bland annat antisocialt beteende, aggression och empati uppvisade ingen skillnad i resultat mellan gruppen som spelade våldsamma datorspel och kontrollgruppen, skriver forskarna. Det fick även stöd i hjärnavbildningen, där spelare och icke spelare uppvisade likartade neurologiska aktiveringsmönster – ett känt ”empatimönster” – på emotionellt provocerande bilder.

Resultaten förvånar forskarna bakom studien eftersom de strider mot den ursprungliga hypotesen om negativa effekter på empati och aggressivt beteende av våldsamma datorspel. Förklaringen är förmodligen att tidigare studier genomförts strax efter datorspelandet, uppger forskarna, och ibland även under pågående spel.

Läs hela studien Lack of Evidence That Neural Empathic Responses are Blunted in Excessive Users of Violent Video Games: An fMRI Study.