2016-11-23

Internet-KBT hjälper barn med IBS

FORSKNING. En ny svensk studie med internet-KBT för barn med irritable bowel syndrome (IBS) visar positiva resultat på såväl lång som kort sikt. Bland annat höjs barnens livskvalitet.
– Inom internetpsykiatrienheten i Stockholm erbjuds KBT till vuxna med IBS. Jag hoppas att vi ska kunna bygga upp något liknande för barn, säger psykolog Brjánn Ljótsson vid Karolinska institutet.

Brjánn Ljótsson

Behandlingsstudien, en RCT-studie, har genomförts av forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, med Brjánn Ljótsson som huvudansvarig forskare. Målgruppen var 101 ungdomar med IBS.

Resultaten visar att internet-KBT gav positiva resultat på ungdomarnas magsymtom, smärta, skolfrånvaro och oro för symtomen minskar, medan livskvaliteten höjs. Resultat var positiva på såväl kort som lång sikt.

Många ungdomar lider av IBS och det finns inget tydligt forskningsstöd för att vare sig medicin eller diet hjälper i den här åldersgruppen. KBT har visat lovande resultat men tillgången till psykologer är låg inom den medicinska vården. Genom internet-KBT kan fler erbjudas behandling och det är också lättare att säkerställa att behandlingen håller en hög kvalitet.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Barninternetprojektet vid Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum i Stockholm.

Studien Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial publicerades online den 14 november I The American Journal of Gastroenterology.